slovnik24.com

Jednoduchý způsob, jak překládat slova.

Mnoho slovníků avelmi rozsáhlá databáze slov.

hlupák v angličtině

Slovo: hlupák (Počet písmen: 6)
Slovník: český-anglický
Překlady (100): cully, hoopoe, blockhead, booby, idiot, jackass, juggins, loggerhead, numskull, twerp, twit, daft, dumb, foolish, goofy, stupid, cruse, ewer, jar, jug, mug, pitcher, vase, bumpkin, dimwit, galoot, gawk, dope, dupe, slow-witted, ass, baboon, blithering, boob, crackpot, dumbness, dummy, fool, goon, jerk, moron, nerd, nincompoop, ninny, nit, nitwit, oaf, prune, simpleton, yuk, zany, absurd, asinine, crass, fatuous, footling, gormless, inept, insane, insipid, muddleheaded, muddle-headed, mute, nuts, obtuse, pigheaded, silly, sodden, wacky, yokel, yoyo, bonehead, clueless, dullard, dunce, goof, loon, macaroni, softy, noodle, sot, lamer, prick, gules, cretin, dork, clod, clog, log, bivalve, clam, conch, mussel, scallop, shellfish, burro, donkey, idol, halfwit, half-wit
 
Hodnocení:
(0/5)
 
Související slova: anglický hlupák, hlupák zastarale, hlupák váhá text, hlupák váhá taby, hlupák váhá tab, hlupák váhá mp3, hlupák v angličtině, cully v češtině
hlupák v angličtině