slovnik24.com

Jednoduchý způsob, jak překládat slova.

Mnoho slovníků avelmi rozsáhlá databáze slov.

Seznam překladů: předpis

Slovník: anglický předpis
Překlady: decree, edict, fiat, order, instruction, manual, statement, coseismal, line, rule, stroke, dictate, imperative, injunction, law, precept, prescript, requisition, statute, taboo, warrant, warranting, writ, teaching, tuition, command, commendation, introduction, recommendation, admonishment, briefing, caution, tutorial, last, shoetree, limitation, non-claim, prescription, commandment, formula, provision, receipt, recipe, regulation, adjustment, control, settlement, byelaw, bylaw, canon, regimen, rulebook, rules, principle, commission, directive, mandate, ordinance, word, disposal, act, constitution, copyright, adjudication, award, doom, final, judgement, judgment, sentence, verdict, appointment, direction, disposition, alkali, base, basis, fundamental, tenet
předpis v angličtině »
 
Slovník: němčina
Překlady: dekret, erlass, verfügung, verordnung, anweisung, befehl, bildung, instruktion, merkblatt, pädagogik, unterrichtswesen, vorschrift, weisung, abstammung, herkunft, lineal, linie, mal, regel, strecke, strich, zeile, auftrag, befehlsform, gebot, imperativ, vollmacht, unterricht, auflage, empfehlung, veranlassung, belehrung, verhaltungsmaßregeln, gesetz, grundregel, norm, verjährung, bestimmung, formel, rezept, satzung, regelung, regulation, regulierung, reglement, prinzip, anordnung, kommando, mandat, ordnung, organisation, konstitution, beurteilung, entscheidung, erkenntnis, spruch, ursprungsbeleg, urteil, stellung, artikel, base, boden, grundsatz
předpis v němčině »
Slovník: dánský
Překlady: anordning, dekret, forordning, kendelse, anvisning, forskrift, instruks, uddannelse, undervisning, vejledning, blod, drag, lineal, linie, linje, regel, streg, strik, påbud, ærende, anbefaling, befaling, bud, forslag, klasse, kommando, orden, ordning, ordre, rang, referents, bestemmelse, formel, lag, opskrift, recept, regeringslov, reglement, reglementer, statutter, norm, mandat, ordner, styre, forfatning, lov, dom, bas, basis, holdepunkt
předpis v dánštině »
Slovník: španělský
Překlady: auto, decreto, educación, enseñanza, instrucción, linaje, línea, regla, trazo, apremio, bando, mandato, orden, ordenanza, precepto, prescripción, comisión, embajada, encarecimiento, encargo, encomienda, mensaje, recado, recomendación, canon, horma, fórmula, norma, receta, reglamento, regulación, principio, consigna, mando, disposición, edicto, constitución, estatuto, ley, condena, fallo, juicio, sentencia, veredicto, álcali, credo, máxima
předpis ve španělštině »
Slovník: francouzský
Překlady: décret, camp, instruction, ascendance, banda, flottaison, hélice, ligne, machine-transfert, pointillé, programme, quenouille, règle, trait, commandement, disposition, impératif, injonction, mandat, ordonnance, ordre, prescription, enseignement, commission, message, recommandation, divisée, embauchoir, norme, précepte, caducité, péremption, formule, indiction, recette, règlement, ripé, réglage, réglementation, régulation, statut, camaldule, canon, observance, principe, consigne, mandement, rescrit, constitution, loi, loi-cadre, condamnation, jugement, sentence, verdict, arrêté, manutention, mesure, alcali, base, fondement, maxime
předpis ve francouzštině »
Slovník: italština
Překlady: decreto, educazione, istruzione, lenza, linea, massima, precetto, regola, riga, righello, rigo, tratto, imperativo, ingiunzione, mandato, ordinanza, ordine, prescrizione, insegnamento, magistero, comando, disposizione, raccomandazione, norma, entrata, formula, regolamento, ricetta, regolazione, canone, principio, vaglia, costituzione, legge, statuto, condanna, giudizio, sentenza, verdetto, ordinazione, provvedimento, base, fondamento
předpis v italštině »
Slovník: norština
Překlady: anordning, dekret, anvisning, beskrivning, føreskritt, forskrift, handledning, instruks, utdanning, veiledning, drag, linjal, linje, strek, påbud, stanga, undervisning, ærend, ærende, anbefaling, befaling, bud, oppdrag, orden, order, ordre, referents, opplysning, veilede, bestemmelse, formel, forordning, lag, oppskrift, resept, ordning, reglement, reglemente, statutter, norm, regel, kommando, mandat, grunnlov, lov, resolusjon, dom, døma, judisium, kjennelse, skjønn, disposisjon, bas, basis, grunnlag, grunnsetning, holdepunkt, prinsipp
předpis v norštině »
Slovník: ruský
Překlady: декрет, приказ, указ, инструктаж, инструкция, образование, обучение, памятка, линейка, линия, правило, происхождение, черта, штрих, закон, ордер, повеление, предписание, рекомендация, назидание, объяснение, колодка, просрочка, рецепт, формула, настройка, регулирование, регулировка, регуляризация, регуляция, регламент, устав, веление, команда, мандат, порядок, приказание, распоряжение, конституция, вердикт, приговор, основа, принцип, щелочь, щёлочь
předpis v ruštině »
Slovník: švédský
Překlady: dekret, anvisning, beskrivning, föreskritt, handledning, drag, linje, påbud, stadga, undervisning, ärende, befallning, order, referens, rekommendation, uppmaning, bestämmelse, lag, stadgande, ordination, recept, reglering, reglemente, statutter, norm, princip, regel, befäl, bud, kommando, disposition, förfogande, förordnande, lov, dom, döma, bas, basis, maxim
předpis ve švédštině »
Slovník: bulharský
Překlady: декрет, постановление, указ, образование, линия, правило, закон, предписание, обучение, препоръка, наредба, формула, принцип, мандат, орден, конституция, устав
předpis v bulharská »
Slovník: běloruský
Překlady: дэкрэт, указ, інструкцыя, прадпісанне, рэцэпт, рэгуліроўка, рэгуляванне, рэгуляцыя, загад, распараджэнне, закон, прынцып
předpis v běloruštině »
Slovník: finský
Překlady: asetus, sivistys, linja, rivi, sääntö, sarja, viiva, imperatiivi, johtosääntö, käskevä, käsky, määräys, ohjesääntö, opetus, oppi, suositus, opastus, ohje, kaava, periaate, järjestys, käskyvalta, komennus, lahko, päällikkyys, tilaus, valtuus, veljeskunta, laki, perustuslaki, tuomio, päätös, pohja
předpis ve finštině »
Slovník: řecký
Překlady: διάταγμα, γραμμή, κανόνας, εντολή, κανονισμός, συνταγή, τύπος, ρύθμιση, αρχή, νόμος, σύνταγμα, ετυμηγορία, διάθεση
předpis v řečtině »
Slovník: maďarský
Překlady: rendelet, előírás, instrukció, utasítás, útmutató, viszonylat, vonal, vonalzó, imperativus, parancsoló, oktatás, ajánlás, szabály, szokvány, elévülés, formula, recept, szabályzat, vény, házirend, rendtartás, megbízás, parancs, alapszabály, alkotmány, törvény, döntés, ítélet, vélemény, verdikt, intézkedés, rendelkezés, rendszabály, alapelv, alapfeltétel, alkáli, bázis, elv
předpis v maďarštině »
Slovník: litevský
Překlady: įsakas, potvarkis, edukologija, instrukcija, brūkšnys, linija, liniuotė, norma, taisyklė, rekomendacija, formulė, receptas, įsakymas, ordinas, rangas, rūšis, tvarka, dėsnis, įstatymas, konstitucija, sprendimas
předpis v litevském jazyce »
Slovník: portugalština
Překlady: auto, decreto, diploma, educação, instrução, fécula, fio, hiberna, línea, linha, preceito, rasgo, regra, régua, tónica, mandato, ordem, encargo, recomendação, recomendariam, instruíeis, fórmula, máxima, regar, prescrição, receita, regela, regulamento, prescritivo, regulamentarias, cânon, principio, princípio, arranjo, comando, consigna, disposição, mando, pedido, dispositiva, estatuto, lei, condena, falo, julgamento, sentença, sentencia, veredicto, ordenança, álcali, pauta
předpis v portugalštině »
Slovník: ukrajinský
Překlady: декрет, закон, запровадження, конституція, постанова, указ, брошура, вказівка, директива, дирекція, інструкція, керівництво, книжечка, наказ, напрям, напрямок, напучення, настанова, памфлет, положення, правило, регулювання, розпорядження, специфікація, вишикувати, вишикуватися, генеалогія, зморшка, колія, лінійка, лінія, ніжка, нога, обрис, правитель, протез, риска, ряд, тягнутися, черга, штанина, давність, диктант, заборона, призначення, припис, приписання, приписування, рецепт, взірець, вирок, діяти, засада, канон, керувати, панування, панувати, правити, право, принцип, суворий, управляти, формула, засіб, вирівнювання, менеджмент, настройка, переробка, погодження, помірність, постановка, пристосування, регуляція, реорганізація, установка, буде, дозволений, дозволити, дозволяти, замовлення, заповідь, здавати, мусить, наряд-замовлення, нехай, облік, обряд, ордер, ордерний, розповідь, хай, виконайтеся, вчинити, вчиняти, диспозиція, зайнятися, зробити, натура, робити, розміщення, розпоряджання, слово-так, схильність, загін, загоне, законодавство, максима, основа
předpis v ukrajinštině »
Slovník: polský
Překlady: dekret, instrukcja, linia, nakaz, nauczanie, polecenie, pouczenie, prawidło, przedawnienie, przepis, recepta, regulacja, regulamin, reguła, rozkaz, rozporządzenie, ustawa, wyrok, zarządzenie, zasada
předpis v polštině »
Slovník: chorvatský
Překlady: instrukcija, naredba, pravilo, formula, recept, statut, ustav, zakon, presuda
předpis v chorvatštině »
Slovník: slovenské
Překlady: výučba, obmedzenia, recept, pravidlo, zákon
předpis ve slovenštině »
Slovník: albánec
Překlady: rregull, vijë, rend, ligj
předpis v albánštině »
Slovník: estonský
Překlady: joon, soovitus, juhis, retsept, valem, seadus
předpis v estonském jazyce »
Slovník: slovinština
Překlady: vrstica, nalog, šolanje, recept, načelo, red, zakon
předpis ve slovinském jazyce »
Slovník: rumunský
Překlady: comandă, ordin, constituţie
předpis v rumunském »

Související slova

předpis d1, předpis funkce, předpis silniční daně, předpis kvadratické funkce, předpis bp1, předpis l14, předpis daně z příjmu, předpis sždc d1, předpis z1, předpis č. 89/2012 sb